Z-kuju kahelt poolt tugevdustega

Ostmiseks ja toote valimiseks registreeru või logi sisse sisse

Z-kuju kahelt poolt tugevdustega

Ostmiseks ja toote valimiseks
registreeru või logi sisse

{"bend_count_price":5,"zoom":1,"bend_count":4,"alignment":2,"alignment_angle_offset":90,"alignment_angle":false,"color_right":false,"start_uncolored":true,"end_uncolored":true,"angles":[{"label":"","default":0,"min":0,"max":360,"link_angle":1,"editable":false,"invert":false,"flip":false,"link":false},{"label":"a1","default":10,"min":10,"max":270,"link_angle":1,"editable":true,"invert":false,"flip":true,"link":false},{"label":"a3","default":90,"min":45,"max":135,"link_angle":1,"editable":true,"invert":true,"flip":false,"link":false},{"label":"a4","default":90,"min":45,"max":135,"link_angle":1,"editable":true,"invert":false,"flip":true,"link":false},{"label":"a5","default":10,"min":10,"max":270,"link_angle":1,"editable":true,"invert":false,"flip":true,"link":false}],"sides":[{"label":"s1","default":10,"min":10,"max":50,"link_side":1,"editable":true,"link":false},{"label":"s2","default":50,"min":10,"max":500,"link_side":1,"editable":true,"link":false},{"label":"s3","default":50,"min":10,"max":600,"link_side":1,"editable":true,"link":false},{"label":"s4","default":50,"min":10,"max":600,"link_side":1,"editable":true,"link":false},{"label":"s5","default":10,"min":10,"max":50,"link_side":1,"editable":true,"link":false}],"enabled_colors":[],"enabled_pinnakatted":[5,7,6,10,4,9,3,1,8]}

Ostmiseks ja toote valimiseks registreeru või logi sisse sisse